Za tým organizátorů Rocktherapy děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům, kapelám a fanouškům, je to i Vaše cena.
ROCKTHERAPY 2015

7. ročník ROCKTHERAPY festivalu se bude konat 27.6.2015

LETOŠNÍ ROČNÍK FESTIVALU
BUDE ZAMĚŘEN NA POMOC ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM

obsah projektu si můžete stáhnout zde

Hlavní hvězdou večera bude BLAZE BAYLEY (ex IRON MAIDEN)


V letošním roce poprvé zavádíme používání vratných NICK NACK kelímků.
Chceme podpořit ekologii a méně "zaneřádit" krásný areál letního kina.


Vážení investoři, sponzoři, přátelé !
Do rukou se Vám dostává projekt Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace (dále jen DKMO) a pana Ivana Jekielka, frontmena orlovské kapely AHARD. Máme za sebou úspěšný šestý ročník ROCKTHERAPY, dovolte nám tedy malou statistiku:

Rok 2009  Rocktherapy – boj proti drogám: ve spolupráci s městem Orlová
- staré náměstí Orlové 1
- účast 300 lidí
- bez charitativního podtextu
- celkem 8 sponzorů

Rok 2010  Rocktherapy – s ADRA na pomoc dětem z Dětského centra Domeček v Ostravě
- ve spolupráci s DKMO
- areál letního kina Orlová
- účast 1200 lidí
- vybráno a předáno 35.000,- Kč ADRA
- celkem 26 sponzorů

Rok 2011  Rocktherapy – na pomoc handicapovaným
- ve spolupráci s DKMO
- areál letního kina Orlová
- účast 1000 lidí ovlivněna počasím
- vybráno a předáno 43.000,- Kč
- celkem 23 sponzorů

Rok 2012  Rocktherapy – na pomoc onkologicky nemocným
- ve spolupráci s DKMO
- areál letního kina Orlová
- účast 1200 lidí
- vybráno a předáno 52.296,- Kč
- celkem 21 sponzorů

Rok 2013  Rocktherapy – „Rocková dialýza“ – na pomoc pacientům s onemocněním ledvin
- ve spolupráci s DKMO
- areál letního kina Orlová
- účast 1800 lidí
- vybráno a předáno 86.574,- Kč
- celkem 25 sponzorů

Rok 2014  Rocktherapy – „Rocková dialýza“ – na pomoc lidem s diabetes mellitus
- ve spolupráci s DKMO
- areál letního kina Orlová
- účast 2000 lidí
- vybráno a předáno 90.048,- Kč
- celkem 12 sponzorů
Festival Rocktherapy 2014 se konal 30.8.2014 v areálu letního kina v Orlové.
Spoluorganizátorem byl Dům kultury města Orlové, který se podílel na akci po stránce organizační i finanční.
Na akci přišlo více, než 1800 platících diváků, děti do 120 cm měly vstup zdarma. Celkem se vybralo 90.048,- Kč, což je nejvíce ze všech ročníků. Pro 3 tváře projektu se tedy rozdělilo 3 x 30.016,- Kč. Na festivalu se podařilo zajistit skvělou rockovou zábavu, soutěže a občerstvení. Hmotný prospěch z akce pak měly pouze naše "Tváře projektu", které se aktivně zapojily poskytováním rozhovorů médiím a podělily se o své zkušenosti a pocity v boji se svou nemocí. Zúčastnily se také oficiálního zahájení festivalu a také slavnostního předávání šeků na konci akce, což účastníci festivalu velice ocenili. Festival splnil svůj účel, podařilo se organizovat velkou celoměstskou akci s charitativním zaměřením, která již má svou tradici. Přišla nás podpořit široká veřejnost nejen z Orlové, ale i z okolních měst a obcí.

Prosím věnujte pár minut k přečtení tohoto projektu, chceme Vás přesvědčit, že festival má smysl podporovat a že nemá v okolí svým charitativním podtextem obdobu. Celý festival je již dnes natolik medializován, že dokážeme nabídnout spolupracujícím firmám kvalitní a ozsáhlou reklamu. Cíl projektu Okres Karviná je starý hornický region, ze kterého se po zrušení šachet postupně vytratil zájem o veřejné dění, kulturu, místní sounáležitost, proto organizujeme i akce takového charakteru, do kterých se musí nějakým způsobem zapojit veřejnost. Reagujeme na malé kulturní vyžití ve městě Orlová a v okolí, s tím spojeným malým zájmem o veškeré dění ve městě. Občané mají pocit, že se pro ně nic nedělá a z druhé strany se organizace, které pořádají různé kulturní, společenské či sportovní akce potýkají s malou návštěvností a nezájmem ze stran veřejnosti. Po pěti letech organizování festivalu jsme si však našli své příznivce.

Hlavní cíle projektu zůstávají od počátku stále stejné:
1. Obohatit kulturně-společenské vyžití v našem regionu se zapojením veřejnosti.
2. Přiblížit veřejnosti smysluplnost dobrovolné pomoci a poukázat na nutnost pomáhat sociálně znevýhodněným – nemocným, handicapovaným apod.
3. Finančně podpořit nemocné, handicapované, sociálně znevýhodněné z Orlové, okolních měst a obcí. Chceme dosáhnout spokojenosti „na všech stranách“ – veřejnost prožije pěkný festivalový den a přispěje na dobrou věc, Tvářím projektu pomůžeme se splněním jejich přání, sponzorům poskytneme bohatou reklamu a my-organizátoři, budeme mít dobrý pocit z dobře odvedené práce, která má smysl.

Tváře projektu 2015


Jméno: Anna KOŽINOVÁ
Věk: 57 let
Bydliště: Orlová
Diagnóza: atrofie očních nervů - vidí pouze stíny
Záliby: masáže, rehabilitace, hudba, divadlo, koncerty, cestování
Výtěžek by použila k zakoupení modernějších pomůcek pro nevidomé (telefon s hlas. výstupem ...)


Jméno: Elena KLIEŠTIKOVÁ
Věk: 56 let
Ivan Jekielek
Bydliště: Orlová
Diagnóza: slepota - levé oko vidí 20%, pravé oko nevidí vůbec
Záliby: hudba, zvířátka, děti, práce na PC s hlasovým ovládáním, astrologie
Výtěžek by použila na zakoupení nového notebooku s hlasovým ovládáním hlavně pro práci s
postiženými dětmi.


Jméno: Dagmar MOLNÁROVÁ
Věk: 47
Bydliště: Orlová
Diagnóza: praktická nevidomost - onemocnění rohovky, sítnice, exém, astma
Záliby: péče o malé dítě a rodinu, hudba, práce na PC s hlasovým ovládáním, cestování
Výtěžek by použila na zakoupení nového mobilního telefonu nebo PC s hlasovým ovládáním, nebo jela na léčebný pobyt k moři.

Obsah projektu
Festival se každoročně posouvá o kus dál, každý rok do programu zařazujeme nové věci a události. V dalším ročníku chceme festival opět obohatit o soutěž „Rocková Miss“ a také o soutěže a zábavný program pro děti. „Rockovou miss“ si volí již tradičně sami účastníci festivalu přímo během akce hlasováním, na základě jejich výkonů na jevišti při plnění zadaných úkolů. Do poroty přizveme zástupce ze stran sponzorů a organizátorů.
Aby byla akce úspěšná, musí být dobře připravena, finančně zajištěna a hodně medializována, což vždy probíhá v místním tisku, na stránkách http://www.rocktherapy.cz/ a www.dkorlova.cz , na stránkách zúčastněných partnerů a sponzorů, na portálech TV Polar, v Deníku, Horníku i jiných periodikách.
Vždy je důležitý výběr účinkujících kapel, které svou oblíbeností či zvučným jménem přilákají co nejvíce veřejnosti, která v konečném důsledku podpoří „Tváře projektu“.
Celý festival musí být dobře zorganizován, musí být doplněn o bohatý a různorodý stánkový prodej, atrakce pro děti, zázemí a občerstvení pro umělce, sponzory, partnery. Musí být připraveno místo pro panely sponzorů, příjezdové cesty – povolení vjezdu, obslužný personál, hasiči, zdravotník, ochranka a samozřejmě zajištěn úklid areálu po festivalu. S těmito akcemi máme bohatou zkušenost. Jako Dům kultury pořádáme různé celoměstské akce - Dny města Orlové, festivaly, jarmarky a další kulturní akce.
Pro samotnou realizaci projektu je pak nejdůležitější sehnat potřebné finanční prostředky, aby mohl být zaplacen program a byly pokryty režijní náklady na průběh festivalu. O finanční podporu žádáme místní organizace a sponzory, hledáme vhodné dotační tituly. Festival chceme organizovat za každého počasí a programovou náplň budeme přizpůsobovat získaným penězům.

Kde a kdy bude projekt realizován?
Termín festivalu v roce 2015 byl vyhlášen na začátku letošního roku a to na 27.6.2015.

Projekt je určen:
1. Občanům města Orlové a okolích měst a obcí našeho regionu
Stmelení, zlepšení vzájemné komunikace a soužití, naučit se vnímat potřeby jiných a umět jim podat pomocnou ruku. Předpokládaná účast – 1000-3000 lidí.
2. Výtěžek z akce bude předán „Tvářím projektu“
Projekt je pro pořadatele neziskový, i když výtěžek přinese. Myslíme si, že touto cestou můžeme pomoci lidem, kteří to opravdu potřebují a kteří sami něčím strádají nebo jsou sociálně znevýhodněni. Také je důležité "učit" veřejnost dívat se kolem sebe.
3. Dobrovolnictví
Každým rokem vyzýváme dobrovolníky, kteří nám v den festivalu pomáhají s organizací, přípravami a technickým zázemím, pomáhají nám jak místní, tak i lidé z Frýdku-Místku, Bohumína, Ostravy….

Prezentace sponzorů
Informace o projektu najde široká veřejnost na těchto webových stránkách:
· Webové stránky festivalu : www.rocktherapy.cz
· Webové stránky DKMO: www.dkorlova.cz
· Webové stránky všech účinkujících přes web Rocktherapy
· Tisk, televize
· Reklama přímo na místě konání (letní kino Orlová)
· Ústní prezentace moderátorem na samotné akci
· Přítomnost zástupců sponzorů při předávání částky na samotném konci festivalu.
· Reklamní panely, plakáty, pozvánky s logy sponzorů a partnerů

Partneři akce:
do dnešního dne nám přislíbili finanční spoluúčast (tato sekce se vždy vyplňuje postupně, oslovování sponzorů a psaní žádostí o podporu se bude realizovat od měsíce prosince 2015): Město Orlová,
Radio Čas Rock – mediální partner

Spolupracující osoby:
Veřejnost: od této akce očekáváme vědomé zapojení veřejnosti do charitativní činnosti, která v konečném důsledku pomůže těm, kteří ji nejvíc potřebují. Program festivalu Rocktherapy je sestaven tak, aby přilákal co nejvíce návštěvníků a je složen z účinkujících, kteří se na podpoře „Tváří projektu“ chtějí sami podílet.
Pan Ivan Jekielek: leader akce, oslovuje sponzory a domlouvá medializaci projektu, podílí se s
DKMO na organizaci projektu.

Rozpočet projektu
Protože je akce nezisková, je zapotřebí pokrýt celý rozpočet sponzorsky. Záleží jen na Vás, jakou částkou budete chtít podpořit náš projekt, budeme vděčni za jakýkoliv finanční obnos či službu, kterou nám můžete v rámci své firmy poskytnout bezúplatně (úklid, odvoz a přívoz vybavení, občerstvení, ceny do tomboly, ochranku, reklamu v rádiu a tisku,….).